Czy Białoruś wyśle kompanię honorową na pogrzeb powstańców styczniowych w Wilnie?

Pozostało dziewięć dni do uroczystego pogrzebu powstańców, wśród których jest Wincenty Konstanty Kalinowski uważany również za białoruskiego bohatera narodowego. Czy białoruskie Ministerstwo Obrony wyśle na uroczystość pododdział reprezentacyjny?

17 października ministra obrony Andreja Raukowa poprosił o to Białoruski Obywatelski Komitet Uczczenia Pamięci Powstańców 1863-1864. Jego przedstawiciel Anatol Michnawiec powiedział Biełsatowi, że władze Litwy zgodziły się na udział białoruskich żołnierzy. O ile tylko Mińsk ich wyśle.

– 18 października służba prasowa ministerstwa obrony poinformowała nas, że otrzymała podanie i przekazała je departamentowi międzynarodowej współpracy wojskowej. Do tej pory żadnej oficjalnej odpowiedzi nie otrzymaliśmy – powiedział Michnawiec.

Шаноўныя сябры, 17 кастрычніка скіравалі зварот ад імя Беларускага грамадскага камітэту ўшанавання памяці паўстанцаў…

Opublikowany przez Беларуская Нацыянальная Памяць Środa, 13 listopada 2019

Władze Białorusi nie poinformowały wciąż, kto będzie reprezentował kraj podczas pogrzebu w Wilnie. Wiadomo, że mszę pogrzebową będzie konsekrował metropolita miński i mohylewski, abp Tadeusz Kondrusiewicz. Współorganizatorów uroczystości – Litwę i Polskę – będą reprezentować najwyższe władze państwowe i kościelne.

22 listopada na cmentarzu na Rossie spoczną ciała 21 uczestników powstania styczniowego na ziemiach dzisiejszej Litwy i Białorusi. W latach 1863-1864 byli oni traceni w centrum Wilna i potajemnie grzebani przez rosyjskich żołnierzy na stokach Góry Giedymina. W 2017 roku ich szkielety wydobyli archeolodzy. Udowodnili oni, że wśród odnalezionych są m.in. Zygmunt Sierakowski – przywódca powstania na Żmudzi i Wincenty Konstatny Kalinowski – przywódca powstania na ziemiach białoruskich. Kalinowski jest przez Białorusinów uważany za inicjatora odrodzenia narodowego i bohatera.

Uroczysty pogrzeb powstańców współorganizują władze Polski i Litwy oraz białoruski komitet społeczny. Bohaterowie spoczną pod płytą z inskrypcją w trzech językach Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Więcej informacji o pożegnaniu bohaterów w informatorze Biełsatu.

POŻEGNANIE POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

Wszystko o pogrzebie bohaterów w Wilnie

jw, pj/belsat.eu

Wiadomości