W pogrzebie powstańców styczniowych w Wilnie weźmie udział abp. Tadeusz Kondrusiewicz

Zwierzchnik białoruskiego Kościoła katolickiego weźmie udział w uroczystości ponownego pochowania szczątków powstańców styczniowych straconych przez carskie władze. Jednym z nich jest Wincenty Kalinowski, uważany za bohatera narodowego Białorusi.

22 listopada w uroczystym pogrzebie i innych obchodach wezmą udział przywódcy Polski i Litwy oraz delegacja państwowa z Białorusi.

Litwa podała program pogrzebu Kalinowskiego i powstańców styczniowych

Szczątki pochowanych w tajemnicy 21 powstańców zostały przypadkowo odnalezione w 2017 roku na wileńskiej Górze Zamkowej. Archeolodzy ustalili, że wśród nich znajduje Wincenty Kalinowski – przywódca powstania na Litwie, oraz dowódca powstańczych oddziałów na Żmudzi Zygmunt Sierakowski. Powstańcy zostaną pochowani Na wileńskiej Rossie w przygotowanej kaplicy-panteonie. Spoczną pod płytą z inskrypcją po litewsku, polsku i białorusku.

jb/Belsat.eu wg Catholic.by

Wiadomości