"wojskowość"

Pisał o „wagnerowcach”. Rosyjski ekspert wojskowy skazany za zdradę stanu Sąd w Petersburgu skazał na 7 lat kolonii karnej za zdradę…