W Białymstoku o turystyce i promocji. Wspólnie z Białorusinami

Spotkanie na temat polsko-białoruskiej współpracy w zakresie turystyki i promocji na arenie międzynarodowej odbyło się dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.

Z Białorusi przyjechali na nie przedsiębiorcy z branży turystycznej oraz wiceminister sportu i turystyki z Mińska Michaił Partnoj. Gospodarzami byli przedstawiciele samorządu województwa podlaskiego i wiceszef resortu rozwoju Robert Krzysztof Nowicki.

Wicemarszałek województwa Stanisław Derehajło zauważył, że polsko-białoruskie przedsięwzięcia na rzecz turystyki są bardzo ważnym elementem w rozwoju gospodarki tego regionu. Pełnią też znaczącą funkcję społeczną ponieważ integrują mieszkańców terenów przygranicznych.

Bez wizy łatwiej i dalej? Władze Białorusi obiecują, że tak

O aspekcie integracyjnym mówił również wiceminister Michaił Partnoj. Gość z Mińska zadeklarował chęć organizowania polsko-białoruskich wydarzeń sportowych. Jak podkreślano, integracja społeczna to pierwszy krok do rozwoju turystyki, która ze względu na walory terenów przygranicznych zarówno po polskiej jak i białoruskiej stronie, może stać się znaczącą gałęzią gospodarki.

Stutysięczny „bezwizowy” gość w Grodnie. Przyjechał z Białegostoku

Minister Nowicki zaakcentował potrzebę podjęcia wspólnych działań promujących największe atrakcje turystyczne.

Rozmawiano też m.in. o przystosowaniu istniejących polsko-białoruskich przejść granicznych do ruchu pieszego i rowerowego, oraz utworzeniu nowych.

Z Sokółki przez Grodno do Druskiennik – na rowerze?

Spotkanie w urzędzie marszałkowskim jest jednym z punktów czterodniowej wizyty studyjnej przedstawicieli białoruskiej branży turystycznej w województwie podlaskim. Goście zza wschodniej granicy mają okazję poznać walory turystyczne graniczącego z ich krajem województwa. Odwiedzają gospodarstwa agroturystyczne, spotykają się z podlaskimi samorządowcami i przedsiębiorcami z branży.

„Białystok-Grodno”: podsumowanie projektu dla dzieci z Polski i Białorusi

cez/belsat.eu wg wrotapodlasia.pl

Wiadomości