Rosyjskie media: Katyń niemiecką prowokacją

Polski cmentarz wojskowy w Katyniu. Zdj. Vasily Fedosenko / Reuters / Forum

Agencja informacyjna RIA Nowosti zamieściła dziś opinię autora książki, w której przekonuje on, że zbrodnia katyńska była dziełem rąk nazistów, a nie NKWD.

– Propagandowe „rozkręcenie” tzw. sprawy katyńskiej zaaprobował sam Adolf Hitler, twierdzi publicysta-politolog, radca stanu trzeciej klasy Władysław Szwed – pisze agencja w 80. rocznicę wydania przez Politbiuro w Moskwie decyzji o likwidacji obozów z internowanymi polskimi jeńcami.

Autorzy publikacji twierdzą, że kropka nad „i” w tej tragicznej historii „jeszcze nie została postawiona”, a 13 kwietnia (w rocznicę pierwszych egzekucji – belsat.eu) Polska ma zamiar przeprowadzić „kolejną antyrosyjską kampanię poświęconą 80-leciu zbrodni katyńskiej”.

Cytowanego w publikacji Władysława Szweda przedstawiono jako autora książki pt. „Katyń. Współczesna historia zagadnienia” i badacza, który przez lata zgłębiał te wydarzenia.

– W wywiadzie dla RIA Nowosti Władysław Szwed przytoczył cały szereg faktów, które jak twierdzi, świadczą o tym, że Katyń był dziełem rąk nazistów, a nie stalinowskiego kierownictwa NKWD – pisze agencja. – Tę wersję faktycznie potwierdza także wyrok Trybunału Norymberskiego.

Rosja: zbrodnia katyńska nierozwiązanym problemem?

Rozmówca RIA Nowosti szczegółowo przypomina przebieg „Sprawy Goebbelsa”, czyli działań władz hitlerowskich Niemiec skierowanych na ujawnienie masowych grobów polskich oficerów oraz nagłośnienie zbrodni. Zdaniem Szweda Niemcom chodziło wyłącznie o dyskredytację ZSRR, co było z kolei spowodowane ich niepowodzeniami na froncie wschodnim. Twierdzi on, że wiosną 1943 roku naziści, którzy ponieśli klęskę pod Stalingradem, uświadomili sobie, że wojna z ZSRR będzie długa i wyczerpująca, więc postanowiono „użyć jakiejś prowokacji”, która mogłaby wbić klin w koalicję antyhitlerowską.

– Tak powstał Katyń jako symbol bestialstw NKWD. Naziści rzekomo przypadkiem wykryli pochówki zabitych polskich oficerów – przekonuje Szwed.

Dalej „opisuje” on rzekomą współpracę polskiego rządu na uchodźstwie z władzami III Rzeszy, która jego zdaniem może świadczyć o wspólnym przygotowaniu przez Polaków i Niemców wersji, że zbrodnię popełnili Sowieci. Przytacza też wielokrotnie przytaczane przez radziecką historiografię „argumenty”, które mają świadczyć, że w Katyniu rozstrzeliwali Polaków sami Niemcy.

– Oczywiste jest typowo niemieckie, praktyczne podejście: zapewnienie maksymalnego zapełnienia dołu – przekonuje np. w jednym z fragmentów publikacji, w którym opisuje sposób ułożenia zwłok.

Jak rosyjska propaganda „zamykać wstrętne gęby” pomaga

Obszerna publikacja kończy się konkluzją, ze „fałszerstwu sprawy katyńskiej” można by położyć kres, gdyby władze ZSRR, a potem Rosji podjęły w tej sprawie bardziej konsekentne – „odpowiednie i wyczerpujące” działania.

– Ale przekonanie radzieckich przywódców, że nikt nie odważy się zaprzeczyć radzieckiej wersji Katynia, nie pozwoliło na triumf prawdy w należyty sposób – cytuje jedna z najważniejszych rosyjskich agencji informacyjnych swojego rozmówcę.

Putin odpowie „prawdą” i „argumentami” na inne wersje historii

Artykuł pod tytułem „Rozkręcenie Katynia zaaprobował Hitler: kto w rzeczywistości zabijał Polaków” za RIA Nowosti oraz jego tezy przytaczają dziś kolejne rosyjskie media, między innymi portal „Wzgliad” oraz propagandowy Sputnik.

cez/belsat.eu wg ria.ru

Wiadomości