Rolnictwo będzie niedochodowe w większości Białorusi

Białoruski rząd wymienił 66 rejonów (powiatów), w których w latach 2020-2024 warunki dla gospodarki rolnej będą niesprzyjające.

To ponad połowa z wszystkich 118 rejonów państwa. Według rządu, obszar niesprzyjający rolnictwu to taki, w którym niemożliwe jest uprawianie dochodowej gospodarki rolnej.

Według białoruskich władz, najbardziej dochodowe będzie rolnictwo na zachodzie państwa. Za niesprzyjające uznano tylko 3 rejony Grodzieńszczyzny i 5 w obwodzie brzeskim. Gorzej wygląda sprawa w centrum – administracja przewiduje niską rentowność 7 rejonów obwodu mińskiego.

Najgorzej ma być na południu i wschodzie Białorusi. Niesprzyjających rolnictwu może być 13 z 21 rejonów obwodu mohylewskiego, 18 z 21 rejonów Witebszczyzny i aż 20 z 21 rejonów obwodu homelskiego.

Analizy takie są przygotowywane na potrzeby białoruskiego rządu co pięć lat. Rolnictwo jest istotną gałęzią krajowej gospodarki. Duża część żywności trafia na eksport – głównie do Rosji, która uzależniona jest od dostaw białoruskiego mleka i mięsa.

Białoruski minister: Rolnictwo musi znaleźć inne rynki zbytu niż Rosja

Od czasów komunistycznej kolektywizacji, wszystkie grunty należą na Białorusi do państwa. Państwowa jest też większość gospodarstw. To potężne kombinaty rolno-produkcyjne. Część z nich jest nierentowna. Są utrzymywane przez lepiej prosperujące zakłady (np. przemysłu ciężkiego), pod które je podporządkowano.

Rolnictwo jest też oczkiem w głowie białoruskiego prezydenta – w przeszłości kierownika sowchozu. Alaksandr Łukaszenka systematycznie odwiedza państwowe gospodarstwa. Po marcowej wizycie w zaniedbanej oborze, swoje posady stracili wicepremier, minister rolnictwa i miejscowi urzędnicy.

Po gospodarskiej wizycie Łukaszenki „poleciał” wicepremier i minister rolnictwa

sk,pj/belsat.eu

Wiadomości