Cudzoziemcy do Polski nie wjadą? Wjadą, ale nie wszyscy

Zdj. strazgraniczna.pl

W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa, od jutra zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej Polski. W tym drugim przypadku chodzi o przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą.

Zgodnie z rozporządzeniem podpisanym przez szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego zostaje „czasowo zawieszony lub ograniczony ruch graniczny na określonych przejściach granicznych”. Na jego mocy od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą.

Chodzi o 7 przejść z Ukrainą:

Zosin – Ustiług, Dołhobyczów – Uhrynów, Hrebenne – Rawa Ruska, Budomierz – Hruszew, Medyka – Szeginie, Krościenko – Smolnica, Krościenko – Chyrów;

5 przejść z Białorusią:

Rudawka – Lesnaja, Białowieża – Piererow, Sławatycze – Domaczewo, Połowce – Pieszczatka, Czeremcha – Wysokolitowsk;

i 2 przejścia z Rosją:

Gołdap – Gusiew, Gronowo – Mamonowo.

Zostanie też tymczasowo (od 15 do 24 marca) przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej UE. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Za dwie doby Ukraina zamyka granicę dla obcokrajowców

Od 15 marca w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Władze Kaliningradu: Nie woźcie dzieci do Polski

cez/belsat.eu

Wiadomości