Białoruska diaspora prosi Kościół o kanonizację Skaryny

Franciszek Staryna był wybitnym ruskim humanistą doby reformacji – jako pierwszy wydrukował Biblię w języku starobiałoruskim. Był też katolikiem, dlatego białoruska diaspora ogłosiła zbiórkę podpisów w sprawie jego beatyfikację.

Aktywiści proponują przesyłać listy z podpisami proboszczowi mińskiego kościoła pw. Świętych Szymona i Heleny, ks. Uładzisławowi Zawalniukowi.

Wzór listu do księdza Zawalniuka

– Oprócz sensu religijnego, istnienie własnych świętych jednoczy naród, daje poczucie przynależności do jednej wspólnoty. I nasza historia ma wiele figur, które w swoim czasie mocno wpłynęły na duchowy rozwój narodu białoruskiego, godnych i po śmierci służyć zjednoczeniu Białorusinów. Taką postacią jest na przykład Eufrozyna Połocka, święta dla wszystkich bez względu na wyznanie. A co do Franciszka Skaryny? Zasługuje chyba na to, by zaliczyć go w poczet świętych? – pytają organizatorzy

Biblia Ruska Skaryny. Źródło: Wikipedia

Grupa inicjatywna ds. kanonizacji Franciszka Skaryny powstała już w 2015. Jej inicjatorem jest profesor Adam Maldzis, który twierdzi, że za swoje zasługi dla chrystianizacji Rusi, humanista powinien być świętym zarówno katolików i unitów, jak i prawosławnych.

– By potwierdzić to, że sprawa beatyfikacji Franciszka Skaryny potrzebna jest nie tylko wspólności religijnej, ale całemu narodowi białoruskiemu, konieczne jest poparcie szerokich kręgów społecznych – zapewniają aktywiści.

W ubiegłym roku Białoruś świętowała 500-lecie wydania pierwszej Biblii drukowanej w języku białoruskim. Została ona przygotowana przez Franciszka Skarynę. Do tej pory naukowcy sprzeczają się, jakiego wyznania był humanista. Pismo Święte tłumaczył on z języka starocerkiewnosłowiańskiego, najprawdopodobniej został ochrzczony w obrządku katolickim. Podczas studiów i pracy na Zachodzie mógł jednak przejść na protestantyzm.

Białoruś przekazała Bibliotece Watykańskiej zbiór dzieł Franciszka Skaryny

dd, pj/belsat.eu

Wiadomości