Ambasador RP w liście z okazji odsłonięcia pomnika Kościuszki w Solurze: Mam nadzieję, że pomnik ten będzie łączył spadkobierców Rzeczypospolitej

W szwajcarskim mieście Solura odbyło się oficjalne odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki, który właśnie tam zakończył życie. Pomnik ufundował Związek Białorusinów w Szwajcarii. Odsłonięcie pomnika poprzedziły kontrowersje, co do napisu jaki miał pojawić się u jego stóp. Ostatecznie jednak dzięki mediacji białoruskiego przedstawiciela dyplomatycznego problem rozwiązano.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele białoruskiej i polskiej diaspory przedstawiciele dyplomatyczni Białorusi, Polski i Litwy. Podczas uroczystości odczytano też list polskiego ambasadora Jakuba Kumocha:

Szanowni Państwo, drodzy przedstawiciele białoruskiej i polskiej diaspory, Serdecznie gratuluję Państwu dzisiejszej uroczystości i żałuję, że obowiązki uniemożliwiły mi wzięcie w niej udziału.

Polska z wielką sympatią traktuje powrót Tadeusza Kościuszki do panteonu bohaterów narodowych Białorusi. Kościuszko, ten wielki bojownik o prawa narodów, urodzony na terytorium dzisiejszej Republiki Białoruś, gorący patriota Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych, jest bowiem bohaterem wszystkich narodów miłujących wolność i niepodległość. Dla nas, Polaków, Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, Łotyszy – potomków wielkiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, symbolizuje on walkę o prawo do decydowania o własnym losie, o prawo do bycia Europejczykami. Kościuszko – jak napisał Lord Byron – to imię na którego dźwięk drżą tyrani. Niech w przyszłości zawczasu przypomni sobie o tym imieniu każdy tyran, który zakwestionowałby niepodległość i suwerenność któregokolwiek z naszych krajów.

Dziękując Państwu za podarowany miastu Solura pomnik i ciesząc się z osiągniętego przez Państwa porozumienia z miastem, pozwalam sobie wyrazić nadzieję, że pomnik ten będzie łączył Polaków, Białorusinów i inne narody, spadkobierców Rzeczypospolitej

jb belsat.eu

Wiadomości