Przedstawiciele Senatu i Sejmu RP spotkali się na opłatku z Polakami na Białorusi

Spotkania wigilijne z udziałem senatora Kazimierza Ujazdowskiego i posła Roberta Tyszkiewicza odbyły się w sobotę w oddziałach Związku Polaków na Białorusi w Wołkowysku i Grodnie.

– Będziemy wspólnie, ponad podziałami politycznymi pracować w różnych instytucjach na rzecz wsparcia Polaków mieszkających na Białorusi – zadeklarował podczas spotkania wigilijnego w grodzieńskiej siedzibie ZPB senator Kazimierz Michał Ujazdowski, przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

– Na waszym przykładzie widać, że polskość to nie jest coś danego, a coś, o co trzeba walczyć, zabiegać, coś, czego trzeba bronić – oświadczył z kolei poseł Robert Tyszkiewicz, który w nowym Sejmie objął funkcję przewodniczącego Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

Senacka delegacja od piątku przebywa na Grodzieńszczyźnie z wizytą, w czasie której odbywają się spotkania z przedstawicielami mniejszości polskiej. Towarzyszyli jej w sobotę poseł Robert Tyszkiewicz, delegacja władz Sopotu kierowana przez prezydenta Jacka Karnowskiego, wiceprezydent Białegostoku Zbigniew Nikitorowicz oraz Anna Kietlińska, prezes podlaskiego oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

W Wołkowysku dzieci z tamtejszej polskiej szkoły społecznej przy ZPB zaprezentowały świąteczny program artystyczny, śpiewały kolędy; dzielono się opłatkiem.

W Grodnie odbyło się kolejne spotkanie opłatkowe – z prezesami lokalnych oddziałów ZPB z Grodzieńszczyzny i nauczycielami języka polskiego z terenu całej Białorusi.

Ujazdowski podkreślił, że jest pod ogromnym wrażeniem, że – pomimo trudności – Związek Polaków na Białorusi zachował niezależność i żywotność.

– Szczególnie na polu oświaty i nauczania języka ta organizacja wzrasta – ocenił.

Ujazdowski wskazał też, że głównym zadaniem władz polskich jest wykorzystanie gotowości Białorusi do złagodzenia stosunków dwustronnych i zabieganie o respektowanie praw polskiej mniejszości.

– Przyjeżdżam tu zawsze w nastroju nadziei, że ZPB będzie w końcu mogło działać legalnie – powiedział PAP poseł Tyszkiewicz, który przypomniał, że posłem został w 2005 roku, gdy ZPB został zdelegalizowany przez władze Białorusi.

– Przez wszystkie te lata widziałem, jak ZPB broni, buduje, daje świadectwo sprawy polskiej – wskazał Tyszkiewicz. Dodał, że celem pierwszej wizyty kierowanej przez niego sejmowej komisji będzie Grodno.

W piątek delegacja Senatu wzięła udział w rozmowach z władzami lokalnymi w Grodnie, a także z działaczami ZPB w Sopoćkiniach i uczniami grodzieńskiej szkoły polskiej przy ZPB.

W niedzielę polskie delegacje spotkają się jeszcze z przedstawicielami Polskiej Macierzy Szkolnej w Grodnie.

jb/belsat.eu wg PAP

Wiadomości