Białoruskie dyktando w Białymstoku – z Biełsatem!

Zdj. Ewa Siegień

Znajomość białoruskiej pisowni sprawdzili w Białymstoku uczniowie i goście Niepublicznej Szkoły Podstawowej św. św. Cyryla i Metodego. Objęte, jak co roku, patronatem Biełsatu dyktando odbyło się w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego.

Uczestnicy podzieleni na trzy grupy wiekowe musieli zmierzyć się z tekstami na odpowiednim dla siebie poziomie trudności. Najmłodszym odczytano przełożone na białoruski opowiadanie ubiegłorocznej noblistki Olgi Tokarczuk „Zielone dzieci”, a ich starsi koledzy z najstarszych klas wysłuchali „Legendy o powstaniu Brześcia”. W sprawdzianie oprócz dzieci ze szkoły gospodarzy uczestniczyli również ich rówieśnicy ze szkoły nr 4 w Białymstoku, nr 3 w Bielsku Podlaskim oraz z Narwi.

Zdj. Ewa Siegień

– Białoruskie dyktando jest jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej szkole. Co roku cieszy się duża popularnością wśród uczniów. Co roku również właśnie z powodu dyktanda gościmy w naszej szkole wielu przedstawicieli życia białoruskiego na Białostocczyźnie – powiedziała nam nauczycielka szkoły Joanna Marko, pomysłodawczyni i organizatorka dyktanda. – Co roku staramy się zmieniać trochę formę tego wydarzenia, lecz pisanie dyktanda przez 3 grupy (klasy młodsze, starsze i gości – osoby dorosłe) pozostaje już tradycją. Cieszę się, że ta idea jest ciągle żywa i myślę, że to się już nie zmieni.

W tym roku dorośli stanowili najmniej liczną, bo sześcioosobową grupę, która zmagała się z tekstem zatytułowanym „Niezależność” na podstawie artykułu białoruskiego wieszcza Janki Kupały. W tej kategorii wiekowej wystartowali m.in. Michaił Holcau, konsul Republiki Białoruś w Białymstoku oraz Paweł Woszczenko, dziennikarz białostockiej redakcji Biełsat TV.

Dziś oficjalnie ogłoszono wyniki. Jurorzy przyznali dwie nagrody główne: w pierwszej grupie mistrzem białoruskiej ortografii okazał się Mikołaj Abramiuk, a w drugiej – Olesia Butkiewicz. Dwójka zwycięzców, którymi zostali uczniowie szkoły św. św. Cyryla i Metodego, otrzymali upominki od Biełsatu.

Rywalizacji towarzyszyły występy dzieci z białostockiego przedszkola nr 14 z białoruskim językiem nauczania, które wykonały piosenki ludowe, a uczniowie ze szkoły gospodarzy wydarzenia zaprezentowali spektakl pt. „Rodnaja mowa” połączony z pokazem ludowego tańca „Lawonicha”. Część artystyczną zamknął występ szkolnego chóru.

Zdj. Ewa Siegień

Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego od lat organizuje imprezy mające na celu propagowanie kultury i języka białoruskiego oraz współpracuje z szeregiem placówek edukacyjnych w Polsce i na Białorusi. Patronat medialny Biełsatu nad szkolnymi inicjatywami też ma już długą historię.

– Biełsat jest telewizją białoruskojęzyczną skierowaną nie tylko do Białorusinów mieszkających na Białorusi, lecz również do żyjących na ziemiach pogranicza, a nawet do diaspory rozsianej po całym świecie. Podlasie jest pod tym względem regionem szczególnym, który od wieków zamieszkują ludzie różnego pochodzenia, wyznań i kultur – przypomina Łukasz Byrski, kierownik Redakcji Oprawy i Promocji Biełsat TV. – Pielęgnowanie narodowych tradycji stanowi jedną z wartości stacji. Chętnie angażujemy się w coraz liczniejsze inicjatywy kultywujące język białoruski, które uważamy za niezwykle cenne.

Białystok napisał Białoruskie Dyktando – pod patronatem Biełsatu

md, cez/belsat.eu

Wiadomości