Białoruska armia po raz pierwszy zmobilizowała 50 kobiet-rezerwistek

Jak informuje białoruskie MON, jest to wyjątkowy przypadek w historii Sił Zbrojnych Republiki Białoruś.

Większa część zmobilizowanych służy na 227. poligonie pod Borysowem w Samodzielnym Oddziale Medycznym, który zabezpiecza żołnierzy biorących udział w manewrach. Lekarze, sanitariusze i sanitariuszki będą też uczyć się praktyki kompleksowej pomocy medycznej oraz transportu rannych i chorych.

12 marca br. sekretarz białoruskiej Rady Bezpieczeństwa Stanisłau Zaś wręczył szefowi MON Andrejowi Raukowowi polecenie Alaksandra Łukaszenki dotyczące przeprowadzenia inspekcji białoruskich sił zbrojnych. Plan ćwiczeń przewiduje przeprowadzenie bojowego strzelania i formowanie Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej. W tym celu wezwano do stawienia się na ćwiczeniach 2 tys. rezerwistów.

jb belsat.eu

Wiadomości