Wędrówki po Grodzieńszczyźnie: Mała ojczyzna Czesława Niemena, Roś na Grodzieńszczyźnie

https://vimeo.com/261125089

Ziemia lidzka. Mała ojczyzna Czesława Niemena – Stare i Nowe Wasiliszki.

Roś na Grodzieńszczyźnie w rejonie wołkowyskim – dawna siedziba Potockich i Branickich.

Zatopiony wapienny kamieniołom – białoruskie Malediwy.

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO