Coraz mniej polskich duchownych w katolickich kościołach na Białorusi

Coraz mniej polskich duchownych w katolickich kościołach na Białorusi. „W hołdzie Niepodległej” – pierwszy turniej tenisa stół w Wołkowysku. Wiktor Baranowicz: sylwetka założyciela zespołu tanecznego „Białe Skrzydła”. Aleksy Szota na zamku w Lidzie.

jb/ belsat.eu

Więcej materiałów

Jak radzą sobie Polacy na Białorusi w czasie pandemii / Nad Niemnem

Polska społeczność w Grodnie w dobie walki z korona wirusem / Nad Niemnem

Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

„Dziadek w polskim mundurze” cd. / Nad Niemnem

Polskie stanowisko wobec restauracji Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem