Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

W tym odcinku “Wędrówek po Grodzieńszczyźnie” zobaczymy miejsca, które na Białorusi można odwiedzić bez wizy.

To kameralne muzea w Grodnie – Muzeum Apteki z zielnikiem Elizy Orzeszkowej i Ciekawe Muzeum z wielką kolekcją żelazek.

W drugiej części programu odwiedzimy przygraniczy Odelsk – małe centrum polskości i sanktuarium maryjne. To najdalej na południe wysunięte miasteczko grodzieńskiej strefy bezwizowej.

Czytaj również:

pj/belsat.eu

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO

Mińsk Stanisława Moniuszki, Hoża