Zmarł Jerzy Turonek

W wieku 89 lat w Warszawie zmarł doktor Jerzy Turonek – białoruski i polski historyk, autor m.in. słynnego opracowania „Białoruś pod okupacją niemiecką”. O jego śmierci poinformowali znajomi.

Сумная навіна з Варшавы. Юрка Грыбоўскі напісаў, што сёння зранку памёр Юры Туронак.

Opublikowany przez Natallę Hardziyenką Środa, 2 stycznia 2019

Jerzy Turonek (Jury Turonak) urodził się 26 kwietnia 1929 roku w Duksztach w powiecie święciańskim województwa wileńskiego, w rodzinie lekarza i białoruskiego działacza politycznego Bronisława Turonka.

Badaniami historii zajmował się od lat 60. XX w. Tematami jego publikacji był białoruski ruch narodowy początku XX wieku, stosunki białorusko-polskie w XX wieku oraz historia Kościoła katolickiego. W 1986 roku obronił w Warszawie doktorat na temat: Białoruś pod okupacją niemiecką.

Książka pod tym tytułem ukazała się również w 2008 roku na Białorusi, jednak część nakładu została skonfiskowana przez KGB. W 2010 r. zainspirowała ona dziennikarzy Biełsatu do zrealizowania filmu dokumentalnego:

Białoruś pod okupacją niemiecką. Cz. 1

ІІ, cez/ belsat.eu

Wiadomości