Kościół na krzyżu: jak bolszewicy niszczyli katolików na Białorusi

reż. Kacia Rastockaja, 2018

13 maja 1917 r. jest symboliczną datą dla Kościoła katolickiego. Tego dnia dzieciom ukazała się Matka Boża Fatimska. W tym samym dniu w Moskwie Włodzimierz Lenin wjechał do Kościoła Niepokalanego Poczęcia na koniu. Właśnie ten dzień stał się symbolicznym początkiem nowej i strasznej epoki — bolszewizmu, która kosztowała życie około 100 milionów ludzi zmarłych w wyniku represji.

Dotknęły one też wszystkie warstwy ludności Białorusi, jednak film opowiada tylko o jednym z aspektów tego zjawiska — próbie zniszczenia Kościoła katolickiego. O tych, którzy ucierpieli w tej wojnie. I o zwykłych ludziach, którzy bronili swoich kapłanów i świątyń.

Świadkowie tych wydarzeń nadal żyją i do dziś pamiętają przerażające historie sprzed lat. Film jest poświęcony właśnie zwyczajnym wiernym, którzy nie bali się sprzeciwić władzy w obronie swoich praw. Dzięki temu sprzeciwowi, często fizycznemu, bo dochodziło nawet do starć wiernych z milicją, do dziś na Białorusi przetrwało tak wiele zabytków sakralnych.

Reż. Kasia Rostocka, 2018

More movies