"wiara"

Prawosławny zwierzchnik Białorusi do dziś nie nauczył się białoruskiego Metropolita miński i słucki Paweł w 2013 r. został skierowany na…

Zwierzchnik białoruskiej Cerkwi twierdzi, że katolicy i prawosławni mają różnego Boga Metropolita Paweł skomentował sytuację we wsi Biarazouka w obwodzie witebskim,…

Wartości Biełsatu: wiara i wartości duchowe WIDEO PL Wyjątkowy przytułek brata Luiggiego już od 6 lat ratuje bezdomnych. Gdy potrzebował,…

Bobrujscy katolicy chcą odzyskać swój kościół (VIDEO PL) Neogotycka świątynia zbudowana w 1906 roku do tej pory nie należy w…