"Tyszkiewicz"

Przedstawiciele Senatu i Sejmu RP spotkali się na opłatku z Polakami na Białorusi Spotkania wigilijne z udziałem senatora Kazimierza Ujazdowskiego i posła Roberta Tyszkiewicza…