"Taraszkiewicz"

Szef mediów państwowych wyśmiał niesowiecki zapis języka białoruskiego W szkole uczyli mnie innego - śmiał się Iwan Ejsmant.

Więziony w II RP, zabity w ZSRR. Zawiłe losy Bronisława Taraszkiewicza Dziś dzień pamięci Bronisława Taraszkiewicza, autora „Białoruskiej gramatyki dla szkół” i…