"Symeon"

Sobór zjednoczeniowy ostatecznie odcina ukraińską Cerkiew od Moskwy Już jutro w Kijowie najważniejsze od czterech wieków wydarzenie religijne, ale i…