"skarb"

Niezwykłe odkrycie karmelitów z Miadziołu Ojcowie karmelici, którzy opiekują się kościołem i parafią w Miadziole na północnej Białorusi,…

Złoty skarb z byłego getta w Grodnie jest warty 19,5 tys. dol. Pudełko ze złotem schowanym przez grodzieńskich Żydów w czasie wojny zostało odnalezione…

Żydowski skarb. W Grodnie odkryto skrytkę z czasów Holokaustu ZDJĘCIA Podczas robót budowlanych na domu przy ulicy Druhaj Pracounaj [Drugiej Robotniczej]…