"Siewiaryniec"

Chrześcijański polityk z Białorusi czeka w areszcie na międzynarodowe wsparcie Paweł Siewiaryniec, współprzewodniczący Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji to znany białoruski aktywista, który…

Siewiaryniec okaleczył się w proteście. Opozycjonistę torturują w areszcie? Ubiegał się o start w wyborach prezydenckich na Białorusi.

Poetka straciła pracę za wiersz o Łukaszence Nauczycielka, autorka i badaczka Hanna Siewiaryniec umieściła na Facebooku krytyczny wiersz o “tacie…

Przedwyborcza Białoruś: nowe procesy aktywistów opozycji Białoruskie sądy skazują uczestników legalnych zbiórek podpisów oraz prewencyjnie zatrzymanych opozycjonistów.

Białorusini stanęli w kolejkach po wolność

Nowa fala represji. Zatrzymania opozycjonistów na całej Białorusi Poprzedzają wybory prezydenckie, które mają się odbyć 9 sierpnia.

Prawybory przerwane. Epidemia maskuje słabość białoruskiej opozycji

Alaksandr Fiaduta konsultant polityczny

Białoruska opozycja zawiesza prawybory. Siewiaryniec rezygnuje Wybory wspólnego opozycyjnego kandydata na prezydenta zawieszono do 2 kwietnia.

Prawybory na Białorusi. W Witebsku wygrał chadek Siewiaryniec Białoruska opozycja wyłania wspólnego kandydata, który rzuci wyzwanie Łukaszence.

Łańcuch Niepodległości. Protest w Mińsku przeciw integracji z Rosją Przeciwnicy integracji z Rosją zawiązali dziś w Mińsku żywy łańcuch. Protest…

Areszt dla lidera białoruskiej opozycji za… obronę niepodległości Pawał Siewiaryniec został zatrzymany wczoraj przed domem. Milicjanci zawieźli go do…

Siewiaryniec zatrzymany i skazany. Szykował protest w obronie niepodległości Białorusi Lider Białoruskiej Chrześcijańskiej Demokracji Pawał Siewiaryniec został zatrzymany przez OMON -…

Przeciwko tajnym porozumieniom z Moskwą. Protest opozycji w Mińsku NA ŻYWO Na godzinę 12 czasu białoruskiego (10 czasu polskiego) na Plac Październikowy…

Mińsk: Buldożery na masowych grobach ofiar NKWD. Wyrwano krzyże Do Lasu Kuropackiego pod Mińskiem, w którym NKWD zamordowało i pochowało nawet…

Dzień Wolności? Milicja prewencyjnie zatrzymuje liderów opozycji 101 lat temu Białoruś ogłosiła niepodległość. Opozycja miała dziś przejść przez Mińsk,…