"Sergiusz Piasecki"

Legenda Sergiusza Piaseckiego / Nad Niemnem Praca w Polsce: coraz więcej zainteresowanych na Białorusi. Odnowiony pomnik upamiętniający oficerów KOP…