"najemnictwo"

Białorusini dostają fałszywe maile z propozycją służby w rosyjskiej armii Do skrzynek mailowych Białorusinów przychodzą pisma zapraszające „obywateli mieszkających na terytorium…