"Mieroszewski"

Towarzystwo Polityki Wschodniej – nowe stowarzyszenie inspirowane ideami Giedroycia i Mieroszewskiego 17 lutego w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Towarzystwa Polityki…