"łagry"

Białoruś: zmarła uczestniczka powstania więźniów Gułagu w 1954 r. Nadzieja Dziemidowicz spędziła 7 lat w sowieckich łagrach.

W Moskwie odsłonięto pomnik Aleksandra Sołżenicyna Pomnik pisarza stanął w Dzielnicy Tagańskiej stolicy Rosji. W uroczystości odsłonięcia pomnika…

Wyprodukowano za kratami. Praca przymusowa w białoruskich więzieniach Białoruskie MSW posiada 15 przedsiębiorstw, w których pracują osadzeni. Belsat.eu postanowił…

Tortury w rosyjskich więzieniach są normalną praktyką Po burzy, jaką wywołał film pokazujący strażników więziennych torturujących skazanego wydawało się,…

W rosyjskich więzieniach siedzi 75 ukraińskich zakładników Władimira Putina Ołeh Sencow nie głoduje w swoim imieniu, tylko domaga się wolności…

Moje dobre imię, film dokumentalny Moje dobre imię