"Czudziancou"

Na granicy z Polską zatrzymano białoruskiego dziennikarza Niezależnego dziennikarza Uładzimira Czudziancowa zatrzymali wczoraj w Brześciu białoruscy pogranicznicy.