"Bieszankowicze"

“Przeżyją bimbrownicy i traktorzyści”. Reportaż Kilkutysięczne Bieszankowicze na Witebszczyźnie są drugim pod względem liczby chorych miastem Białorusi.…