"arezt"

Przedwyborcza Białoruś: nowe procesy aktywistów opozycji Białoruskie sądy skazują uczestników legalnych zbiórek podpisów oraz prewencyjnie zatrzymanych opozycjonistów.