Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

W dzisiejszym odcinku zamek w Krewie – jeden z najważniejszych zamków średniowiecznej Litwy.

Krewo w XIV wieku było miastem, które odgrywało ważną rolę w regionie. Tu powstał jeden z pierwszych gotyckich zamków na Białorusi. W Krewie zamordowano Kiejstuta, a Witold uciekał stąd w przebraniu kobiety przed zemstą Władysława Jagiełły. Tu zawarto Unię Krewską – pierwszy krok do powstania Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zamek został zniszczony w XVII wieku przez moskiewskie wojska. Najbardziej ucierpiał w czasie I wojny światowej, w czasie której przez trzy lata znajdował się na pierwszej linii frontu. Niemcy wybudowali na jego terenie betonowe bunkry, ostrzeliwane przez Rosjan z wielkokalibrowych armat.

Z Aleksym Szotą w tym odcinku odwiedzimy również Raduń – jeden z największych byłych kresowych sztetli.

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO

Mińsk Stanisława Moniuszki, Hoża