Rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej szkole w Grodnie / Nad Niemnem

Rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej szkole w Grodnie. Kwatera polskich żołnierzy na pobernardyńskim cmentarzu w Grodnie doczeka się renowacji. Polska szkoła społeczna im. Stefana Batorego – rekrutacja na nowy rok. Aleksy Szota i sylwetka ks. Wiktora Potrzebskiego, kapelana obrońców Grodna.

Więcej materiałów

Jak radzą sobie Polacy na Białorusi w czasie pandemii / Nad Niemnem

Polska społeczność w Grodnie w dobie walki z korona wirusem / Nad Niemnem

Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

„Dziadek w polskim mundurze” cd. / Nad Niemnem

Polskie stanowisko wobec restauracji Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem