Nad Niemnem. Wrzesień 1939 r.: grodzieńskie wspomnienia

17 września 1939 r.: grodzieńskie wspomnienia. Rozpoczęcie roku szkolnego w polskiej szkole społecznej przy ZPB. Zenon Bieńko jeden z najstarszych działaczy polskich w Lidzie. Nieznane wątki historii Zelwy.

jb/ www.belsat.eu/pl/

Więcej materiałów

Jak radzą sobie Polacy na Białorusi w czasie pandemii / Nad Niemnem

Polska społeczność w Grodnie w dobie walki z korona wirusem / Nad Niemnem

Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

„Dziadek w polskim mundurze” cd. / Nad Niemnem

Polskie stanowisko wobec restauracji Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem