Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Dziś w programie:

  • Polska Macierz Szkolna w Grodnie – nowe możliwości nauczania
  • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
  • Studniówka w grodzieńskiej Batorówce
  • Aleksy Szota i przystanek w Żyrmunach

Więcej materiałów

Jak radzą sobie Polacy na Białorusi w czasie pandemii / Nad Niemnem

Polska społeczność w Grodnie w dobie walki z korona wirusem / Nad Niemnem

Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

„Dziadek w polskim mundurze” cd. / Nad Niemnem

Polskie stanowisko wobec restauracji Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem

Kontrowersje wokół rekonstrukcji kopuły na bramie Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem