Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Pamiątek po dawnej Rzeczpospolitej będziemy tym razem poszukiwać poza Grodnem.

Aleksy Szota zabierze nas do Mińska, którego wizerunek do rozbiorów tworzyły katolickie kościoły i klasztory. Dziś nie wszystkie one pełnią funkcję sakralną, choć dalej służą społeczeństwu.

Odwiedzimy też dawne majątki szlacheckie w okolicach Makarowców – m.in. Liszki, gdzie swój dwór miał przyjaciel Adama Mickiewicza – Jan de Virion.

Czytajcie również:

pj/belsat.eu

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO

Mińsk Stanisława Moniuszki, Hoża