Grodzieńskie Kaziuki nie spodobały się białoruskim władzom / Nad Niemnem

Grodzieńskie Kaziuki nie spodobały się władzom, prezes ZBP stanie przed sądem. „Gramatyka na wesoło”: warsztaty języka polskiego w Lidzie. Szlachcic ze wsi Logwiny. Aleksy Szota o powstaniu nieświeskim: historia zapomnianego zrywu narodowego.

Więcej materiałów

Jak radzą sobie Polacy na Białorusi w czasie pandemii / Nad Niemnem

Polska społeczność w Grodnie w dobie walki z korona wirusem / Nad Niemnem

Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

„Dziadek w polskim mundurze” cd. / Nad Niemnem

Polskie stanowisko wobec restauracji Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem