Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Od 1673 r. co trzeci Sejm Rzeczpospolitej miał odbywać się na terytorium Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wybrano Grodno, w którym mieścił się królewski zamek Stefana Batorego.

W latach 40. XVIII wieku specjalnie dla tego celu wybudowano też Nowy Zamek. To tu odbył się ostatni sejm I Rzeczpospolitej w 1793 r.

W Wołpie pod Wołkowyskiem znajduje się jeden z najstarszych drewnianych kościołów na Białorusi.

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO

Mińsk Stanisława Moniuszki, Hoża