Gotyk, renesans i barok w regionie Słonimskim, klasztor franciszkanów w Grodnie

Na niewielkim obszarze – w regionie słonimskim można spotkać niezwykle ciekawe zabytki trzech epok architektonicznych.

Krzemnica Kościelna – gotycko-renesansowy kościół św. Jerzego. Przedstawiciel późnego baroku – kościół św. Michała Archanioła we wsi Łukonica. Gotycka cerkiew obronna w Synkowiczach z pocz. XVI w. Świątynia ma też cechy architektury romańskiej i staroruskiej. To jeden z najcenniejszych zabytków sakralnych prawosławia – występujących jedynie na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Grodzieński kościół franciszkanów. Barokowy kościół i kompleks klasztorny powstał na przełomie XVII i XVIII. Klasztor po powstaniu styczniowym przekształcono w więzienie dla księży-patriotów. W klasztorze pełnili posługę i pracowali o. Maksymilian Kolbe i jego mentor o. Melchior Fordon.

jb/belsat.eu

Więcej materiałów

Reytan i jego Hruszówka

Grodno czasów sejmów I Rzeczpospolitej, Wołpa – Wędrówki na Grodzieńszczyźnie

Zamek w Krewie, sztetl Raduń – Wędrówki po Grodzieńszczyźnie

Michał Kleofas Ogiński i jego Zalesie

Katolickie ślady w Mińsku i majątki południowej Grodzieńszczyzny

Małe muzea Grodna i bezwizowy Odelsk

Czerwony Kościół w Mińsku i magnacki Dziembrów WIDEO

Mińsk Stanisława Moniuszki, Hoża