Dekomunizacja w Sopoćkiniach w latach 90. ub.w. / Nad Niemnem

Dziś w programie:

  • Dekomunizacja w Sopoćkiniach. Jak w latach 90. ub.w. zmieniano nazwy ulic
  • Ponad 359 tys. wiz przyznano w polskich konsulatach na Białorusi w ub.r.
  • 90. urodziny Jadwigi Kisiel, jednej z najstarszych sybiraczek na Grodzieńszczyźnie
  • Aleksy Szota o dramatycznych losach rodziny Kamieńskich

Więcej materiałów

Jak radzą sobie Polacy na Białorusi w czasie pandemii / Nad Niemnem

Polska społeczność w Grodnie w dobie walki z korona wirusem / Nad Niemnem

„Dziadek w polskim mundurze” cd. / Nad Niemnem

Polskie stanowisko wobec restauracji Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego / Nad Niemnem

Studenci z Białorusi rozchwytywani przez polskie uniwersytety / Nad Niemnem

80. rocznica masowej deportacji polaków na „nieludzką ziemię” / Nad Niemnem

Kontrowersje wokół rekonstrukcji kopuły na bramie Starego Zamku w Grodnie / Nad Niemnem