Zgromadzenie Parlamentarne Polski i Ukrainy apeluje do rządów w Warszawie i Kijowie

Zgromadzenie, które zebrało się dziś, wezwało rządy obu krajów do realizacji wspólnych projektów w dziedzinie infrastruktury, w tym na granicy.

– Przed Ukrainą i Polską nie ma innej ścieżki niż rozwój dobrosąsiedzkich, równorzędnych i wzajemnie korzystnych stosunków o charakterze strategicznym – oznajmiła podczas otwarcia posiedzenia wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk, która przewodniczyła rozmowom ze strony ukraińskiej.

W trakcie spotkania, które odbyło się w formie wideokonferencji, poruszono m.in. tematy walki z pandemią koronawirusa, współpracy w dziedzinie infrastruktury, energetyki, bezpieczeństwa, sfery humanitarnej, oświaty, dialogu historycznego i ukraińskich migrantów zarobkowych.

Biuro prezydenta Ukrainy o stosunkach z Polską: „Rozwijają się wspaniale”

Wiceprzewodnicząca Rady poinformowała o tym po zakończeniu posiedzenia dodając, że Zgromadzenie Parlamentarne wezwało rządy obu krajów do realizacji wspólnych projektów w dziedzinie infrastruktury, w tym granicznej.

– Polska to nasz strategiczny partner na drodze do Unii Europejskiej i NATO – podkreśliła Kondratiuk.

Wiceprzewodnicząca Rady Najwyższej Ukrainy Ołena Kondratiuk i ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki. Zdj. rada.gov.ua

Podziękowała zarazem władzom w Warszawie za poparcie w związku z niedawną decyzją Sojuszu o nadaniu Ukrainie statusu członka Programu Rozszerzonych Możliwości NATO.

Parlamentarzystka wyraziła nadzieję, że sytuacja związana z pandemią pozwoli na to, by ukraińska delegacja złożyła w październiku wizytę w Polsce i wzięła tam udział w kolejnym posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego.

– Była to dobra okazja do przeglądu spraw z obu stron, agendy dwustronnej, ale też międzynarodowej, ponieważ rozmawialiśmy dużo o bezpieczeństwie – powiedział po spotkaniu polskim dziennikarzom ambasador RP w Kijowie Bartosz Cichocki.

 

Ambasador przekazał, że na posiedzeniu uwagę poświęcono kwestiom historycznym i oświatowym. Jak wyjaśnił, podnoszono m.in. sprawę polskiej szkoły w Mościskach, a także kwestię dostępu do podręczników czy zatrudniania nauczycieli z Polski w szkołach polskiej mniejszości narodowej.

– Dużo uwagi poświęciliśmy wymianie handlowej i inwestycjom, których poziom obecnie nikogo nie zadowala, a dojdą jeszcze do tego skutki epidemii Covid-19 – dodał dyplomata.

Posłanka Małgorzata Gosiewska i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Zdj. Kancelaria Sejmu/Aleksander Zieliński

Ze strony polskiej XII sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy przewodniczył wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Było to pierwsze posiedzenie tego forum w obecnej kadencji ukraińskiego parlamentu, która rozpoczęła się latem ubiegłego roku.

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości