„Zbyt dużo emocji”. Ławrow o możliwości zjednoczenia Rosji i Białorusi

Minister spraw zagranicznych Rosji mówi, że jego kraj jest gotowy zacieśniać integrację z Białorusią do tego stopnia, do jakiego gotowy jest Mińsk. – Porozumiemy się co do czegoś – zapewnia.

Siergiej Ławrow skomentował tę kwestię w rozmowie z dziennikarzami z Chin i Wietnamu, którzy zapytali go o możliwość połączenia się Rosji i Białorusi w jeden kraj.

– Wokół tej kwestii jest zbyt wiele emocji. Dziennikarze wiele wymyślają i dopisują. Mamy bardzo proste stanowisko i podziela je prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka: jest umowa o utworzeniu Państwa Związkowego Białorusi i Rosji i są w niej zawarte te porozumienia, które stały się podstawą Państwa Związkowego – powiedział Ławrow.

Babicz: Państwo Związkowe jest nieuniknione, bo na Białorusi rosyjski to język państwowy

Szef rosyjskiej dyplomacji wyjaśnił, że dotyczą one współdziałania w dziedzinie gospodarki i finansów oraz w sferze koordynacji polityki, w tym polityki zagranicznej. W grudniu ub.r. podjęto zaś decyzję o powołaniu grupy roboczej, która już rozpoczęła działalność.

– Powinna przyjrzeć się, na ile porozumienia z tamtej epoki zostały wykonane na dziś i co należy zrobić, uwzględniając obecny stan rozwoju Rosji i Białorusi – podkreślił Ławrow.

Kiedy zbierze się rosyjsko-białoruska grupa ds. integracji? Daty wciąż brak

– I właśnie o to chodzi. Dlatego jesteśmy gotowi kontynuować współpracę na tyle, na ile jest to gotowa robić sama Białoruś. Być może z tego stanowiska wychodzi też strona białoruska. To znaczy, że co do czegoś się porozumiemy. Jestem o tym przekonany – powiedział Siergiej Ławrow.

ii, cez/belsat.eu

Wiadomości