Witebska i Homelska „Republiki Ludowe”: znamion separatyzmu brak

Tak twierdzi milicja, która odpowiedziała na zapytanie dziennikarza.

Flaga „Witebskiej Republiki Ludowej”. Zdj. Vkontakte

Wydział spraw wewnętrznych w Homlu przeprowadził działania kontrolne i podjął decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego przeciwko twórcom działających w serwisie społecznościowym Vkontakte grup o nazwach „Witebska Republika Ludowa” oraz „Homelska Republika Ludowa”.

Flaga „Homelskiej Republiki Ludowej”. Zdj. Vkontakte

Z zawiadomieniem zwrócił się do milicji dziennikarz z Homla Kastuś Żukouski, który uznał, że grupy te propagują separatyzm oraz przyłączenie tych regionów Białorusi do Rosji.

Milicja uznała jednak, że „wymienionych grupach nie wykryto wypowiedzi ekstremistycznych, wymierzonych w ustrój państwowy Republiki Białoruś”.

W odpowiedzi udzielonej dziennikarzowi stwierdzono również, że nie udało się ustalić tożsamości osób, które założyły te grupy.

Żukouski zapowiada odwołanie.

DR, belsat.eu wg belapan.com

Wiadomości