Wilno: ok. 20 tys. osób obejrzało rękopis „Pana Tadeusza”

Około 20 tys. osób odwiedziło prezentowaną przez ostanie trzy miesiące w Wilnie w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich wystawę „Litwo, Ojczyzno moja… Adam Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”.

Największą atrakcją wystawy, kończącej się w niedzielę i składającej z ponad 250 eksponatów, był rękopis poematu „Pan Tadeusz”. Wróci on do Zakładu im. Ossolińskich we Wrocławiu, gdzie jest przechowywany pod czujnym okiem konserwatorów.

Zdj. wikipedia.org

Organizatorzy wileńskiej ekspozycji oceniają ją jako duży sukces.

– Wystawa, przygotowana z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę i Litwę Niepodległości, okazała się ogromnym sukcesem. Można powiedzieć, że jest to jeden z największych i najważniejszych polsko-litewskich projektów ostatnich lat – ocenił jej wyniki dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie Marcin Łapczyński.

Dyrektor zaznaczył, że „pokazuje to, że Litwini są bardzo zainteresowani wspólną polsko-litewską historią, bowiem wystawa opowiadała nie tylko o Mickiewiczu i jego dziele, ale o szerszym kontekście historycznym czasów, w których poeta żył i tworzył”.

– Ta wystawa wzbogaciła naszą wiedzę o wielkim wieszczu i jego twórczości – powiedział kierownik działu wystawowo-wydawniczego Muzeum Pałacu Wielkich Książąt Litewskich Marijus Uzorka.

Wskazał, że „po raz pierwszy w trakcie tej ekspozycji został zaprezentowany aspekt wpływu poematu „Pan Tadeusz” na literaturę litewską”.

– Pewnym odkryciem dla nas było, iż ten wpływ jest ogromny. Wystarczy wspomnieć, że pierwsze wersy litewskiego hymnu narodowego Vincasa Kudirki „Litwo, Ojczyzno nasza…”, są parafrazą pierwszego wersetu Inwokacji „Pana Tadeusza” – powiedział Uzorka.

W Mińsku pokazano przedwojennego „Pana Tadeusza” z muzyką na żywo

Dobiegającej końca wystawie, która prezentowała unikalne eksponaty ze zbiorów około 30 polskich i litewskich instytucji muzealnych, towarzyszył bogaty program kulturalny i edukacyjny, m.in. koncerty, wykłady polskich i litewskich ekspertów oraz pokazy filmów.

Uzorka poinformował, że kolejnym dużym polsko-litewskim projektem będzie prezentacja w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich dziedzictwa kulturalnego, historycznego, politycznego Radziwiłłów. Otwarcie tej ekspozycji planowane jest na jesień bieżącego roku.

Razem jesteśmy silni. Prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy wizytowali wspólne wojsko

cez/belsat.eu wg PAP, zdj. wikipedia.org

Wiadomości