Wileńskie urzędy będą przyjmować dokumenty po polsku

Samorząd Wilna będzie przyjmował pisemne wnioski nie tylko w języku urzędowym, litewskim, ale też w każdym innym dogodnym dla petenta, w tym w języku polskim. Każdy otrzyma pisemną odpowiedź w dwóch językach: litewskim i tym, w którym się zwrócił do samorządu.

– Obsługa każdej osoby powinna odbywać się w wygodnej dla niej formie i w najbardziej dostępnym dla niej języku – zaznaczył dyrektor Administracji Samorządu m. Wilna Povilas Poderskis. – Bez względu na to, czy chodzi o osobę mieszkającą w Wilnie od lat, czy tę, która dopiero tu zamieszkała.

Inicjatorka tej zmiany Ewelina Dobrowolska, radna i prawniczka Europejskiej Fundacji Praw Człowieka, wskazała, że „poprawki są szczególnie ważne dla wielokulturowego miasta”, jakim jest Wilno.

– Wilno jest zamieszkiwane przez przedstawicieli wielu mniejszości narodowych i obcokrajowców – przypomniała Dobrowolska. – Przyjmowanie i rozpatrywanie pism w innych językach jest dowodem otwartości i wolności miasta.

Dotąd stołeczny samorząd w formie ustnej obsługiwał petentów w językach litewskim, angielskim, rosyjskim i polskim oraz w języku migowym. Strona internetowa samorządu również jest dostępna w czterech językach.

Polacy stanowią ponad 16 proc. mieszkańców Wilna.

Polacy licznie startują w wyborach samorządowych na Litwie

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości