Większość Rosjan nie wierzy w poprawę losu

Jak pokazują badania opinii społecznej, obywatele Federacji Rosyjskiej są w większości pesymistami.

Badania Wszechrosyjskiego Centrum Badania Opinii Społecznej (WCIOM) pokazały, że mniej niż jedna czwarta Rosjan uważa, iż w kolejnym roku ich rodzina będzie żyła lepiej. Podobny procent respondentów uważa, że sytuacja się pogorszy. Średni poziom optymizmu liczony na skali 1-100 obniżył się z 63 punktów w ub. r. do 40 punktów w 2018 r.

Podobnie dzieje się w przypadku średniego wskaźnika oceny sytuacji ekonomicznej, który obniżył się z 59 punktów w 2017 do 43 w roku bieżącym. Obniżył się również wskaźnik poparcia dla kursu rozwoju kraju – z 74 do 57 punktów. 30 proc. Rosjan uważa, że sprawy idą w złym kierunku, tylko 20 proc. uważa, że jest odwrotnie, a 47 proc. ma wątpliwości co do tego, że kraj jest na dobrym kursie.

– Otrzymane dane wywołują trwogę. Bez względu na fakt, że zadowolenie z życia pozostaje na wysokim poziomie, w widoczny sposób zwiększył się odsetek ludzi oceniających je pesymistycznie – zarówno perspektywy, jak i kurs, w którym zmierza kraj. W społeczeństwie było gorzej w wyniku kryzysu 2009 r. i w czasie tzw. „protestów błotnych” – podkreśla szef WCIOM Oleg Czernozub w komunikacie prasowym.

jb/belsat.eu wg interfax.ru

Wiadomości