Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska na konferencji historyków w Grodnie

Małgorzata Gosiewska oceniła, że konferencja w Grodnie „Polacy na Białorusi od końca XIX do początku XXI wieku” jest wyjątkowa, ponieważ to jedyna stała i cykliczna konferencja naukowa poświęcona historii Polaków na Białorusi.

– Chyba nie ma obecnie i nie było wcześniej takiej konferencji, która w sposób zorganizowany, stały i cykliczny zajmowałaby się tym ważnym tematem – historią Polaków na Białorusi – powiedziała wicemarszałek podczas zakończenia obrad historyków z Polski i Białorusi w Grodnie.

Małgorzata Gosiewska wskazała, że jej trwająca od wtorku wizyta w Grodnie odbywa się „przede wszystkim z powodów politycznych”.

– Odbyłam spotkania z gubernatorem obwodu grodzieńskiego Uładzimirem Kraucowem, z przedstawicielem parlamentu Białorusi Leanidem Kaczyną, współprzewodniczącym polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej – powiedziała.

Jak oceniła, są to „ważne spotkania, ponieważ Sejm RP uznaje potrzebę utrzymywania kontaktów parlamentarnych ze stroną białoruską”.

Grodno: początek konferencji poświęconej historii Polaków na Białorusi

– Z panem gubernatorem rozmawialiśmy zarówno o sprawach przyjemnych, jak np. ta konferencja, ale także o sprawach trudnych, dotyczących nauczania języka polskiego, przyjmowania dzieci do szkół z językiem polskim, jak również o obecnej sytuacji i przyszłości Związku Polaków na Białorusi, co zostało w sposób bardzo twardy i jednoznaczny w czasie tego spotkania powiedziane – podkreśliła Gosiewska.

Kierowany obecnie przez Andżelikę Borys ZPB to organizacja uznawana przez Polskę, jednak nie przez władze w Mińsku, które zdelegalizowały ją w 2005 roku. ZPB i władze RP od lat zabiegają o jej ponowną rejestrację.

Rozmowa z gubernatorem dotyczyła także konferencji historyków. Wicemarszałek i jej organizatorzy wręczyli szefowi władz obwodowych tom „przedkonferencyjny” wydany przez Studium Europy Wschodniej UW, zawierający wszystkie wystąpienia naukowców. Rozmawiano również o tym, by kolejne konferencje zorganizować np. na uniwersytecie grodzieńskim.

Zakończenie konferencji naukowej "Polacy na Białorusi". Przemawia wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Maria…

Opublikowany przez Andrzeja Poczobuta Środa, 30 października 2019

Jak powiedziała wicemarszałek Gosiewska, o „nadzwyczajnym charakterze” konferencji zadecydowało kilka względów.

– Tematem Polaków na Białorusi zajmują się znakomici badacze z obu stron, z Polski i Białorusi. W sprawach politycznych można się spierać, ale badacze pokazują, że nauka to obszar, w którym można prowadzić dyskusję, mając różne zdania, i nie jest to powód do konfliktu – wskazała.

Jak oceniła, „w tematyce historycznej potrzebne są różne punkty widzenia, a polityka nie powinna wkraczać w ten obszar, bo to nie jest zadanie dla polityków”.

– Przedkonferencyjne publikacje naukowe, zawierające wszystkie referaty w obu językach, trafiają do obiegu naukowego w obu krajach, co sprawia, że po tych dyskusjach pozostaje konkrety ślad – zaznaczyła Gosiewska.

Wicemarszałek Sejmu dziękowała też za organizację konferencji konsulatowi generalnemu RP w Grodnie.

– Normalnie placówki dyplomatyczne nie zajmują się organizacją konferencji naukowych, ale Grodno i pod tym względem jest obszarem wyjątkowym. Żyją tu dziesiątki tysięcy naszych rodaków i zajmowanie się tym tematem ma naprawdę specjalny sens – oceniła.

Organizatorami są Konsulat Generalny w Grodnie, Studium Europy Wschodniej UW i ZPB. Wicemarszałek podziękowała konsulowi generalnemu Jarosławowi Książkowi, dyrektorowi Studium Europy Wschodniej UW Janowi Malickiemu i Tadeuszowi Gawinowi, honorowemu prezesowi ZPB, który odpowiadał za merytoryczne i koncepcyjne przygotowanie konferencji.

Tematem tegorocznej konferencji są dążenia niepodległościowe Polaków i Białorusinów.

– Polsce udało się odzyskać niepodległość w 1918 r., Białorusinom nie. Białoruska Republika Ludowa przetrwała niedługi czas i ten projekt niepodległości białoruskiej upadł, pokonany przez wersję sowiecką” – mówił Malicki.

Jak powiedział, organizatorzy chcieliby, by za rok głównym tematem konferencji była wojna polska-bolszewicka i jej konsekwencje, a w 2021 r. – traktat ryski.

– Przy okazji odnieśliśmy sukces konsularny – zauważył z kolei konsul Książek, nawiązując do obecności na konferencji konsul generalnej Białorusi w Białymstoku Ały Fiodarawej.

jb/ belsat.eu wg PAP

Wiadomości