Wartości Biełsatu: tolerancja WIDEO PL

Oglądaj z polskimi napisami – włącz je w prawym dolnym rogu okienka YouTube

Katolicy, prawosławni, protestanci, Żydzi i Tatarzy żyją na Białorusi od wieków. Grodzieński Tatar historią swojego życia dowodzi, jak ważna jest tolerancja w tym wielokulturowym społeczeństwie.

– Nazywam się Alim Safu. Mój dziad Mamet, Tatar krymski, podczas służby w carskiej armii trafił do Grodna. Ale po rewolucji w 1917 roku wrócił na Krym. Tata Ibrahim walczył w armii sowieckiej, trafił do niewoli, był w obozie koncentracyjnym w Olsztynie. Tom zorganizował ucieczkę i uratował dziesiątki Białorusinów. Gdy trafił do Skidla, działał w podziemiu, został partyzantem. Po wojnie został w Grodnie. Ojciec chciał wrócić na Krym, ale w ramach czystek etnicznych jego rodzinę wysłano już do Uzbekistanu.

Teraz Alim zapoznaje z tatarskimi tradycjami rodzinnymi syna, zabierając go na letnisko, w którym ojciec Alima spotykał się ze swoimi przyjaciółki:

– Tam brzmiały pieśni po polsku, po ukraińsku i po tatarsku. Zawsze tu było wielu gości. Zbierali się sąsiedzi, przyjaciele ojca, niegdysiejsi frontowcy, ich żony – ludzie różnych narodowości. W tym domku rozbrzmiewały te pieśni.

Przy wejściu na tatarski cmentarz Alim zwraca uwagę na dwa krzyże – prawosławny i katolicki.

– To takie ciekawe echo wielokulturowości, jaka była na Białorusi. Żyli Białorusini, Polacy, żyli Tatarzy. Nie ma nigdzie pozostałości jakichś zatargów. Chciałoby się, by trwała ta wielokulturowość, szacunek do innych. By stosunek do tych, którzy nie są tacy jak my, nie był negatywny – mówi grodzieński Tatar.

Alim przyznaje się, że czasem zwraca uwagę swoim kolegom, którzy widząc przybyszów ze wschodu nazywają ich „czarnymi”.

– Gdy zauważam, że ja sam jestem Alim Ibrahimowicz, mówią: Ale co ty! Ty jesteś swój, ty nie jesteś jak oni! – śmieje się Tatar.

A bardziej poważnie dodaje:

– Mimo że takie momenty pozostawiają nieprzyjemny posmak, dlatego że jestem gotowy stanąć murem za swoimi przyjaciółmi i kolegami, bez względu na ich narodowość. Tak myślę, że gdyby nagle, nie daj Boże, coś się wydarzyło, to i za mną staną moi przyjaciele, nie patrząc na moją narodowość.

Biełsat obchodzi swoje dziesięciolecie. Do 10 grudnia będziemy przedstawiać Wam nową historię o naszych wartościach. Oto one:

WARTOŚCI BIEŁSATU:

 1. Wolność i niezależność wymiany myśli i poglądów
 2. Prawda rozumiana jako dążenie do poznania stanu faktycznego
 3. Równość wobec prawa i demokracja polityczna
 4. Prawo jednostki do wyboru drogi życiowej
 5. Wiara i wartości duchowe
 6. Niepodległość i suwerenność Białorusi
 7. Kultura i język Białorusi – w ojczyźnie i poza jej granicami
 8. Historia i europejskie korzenie Białorusi
 9. Tolerancja i poszanowanie praw mniejszości oraz szczególne tradycje Białorusi w tej dziedzinie
 10. Różnorodność opinii
 11. Postawy nonkonformistyczne i inicjatywa
 12. Budowanie więzi i solidarności społecznej

Zobacz także:

PJr/belsat.eu

Wiadomości