Wartości Biełsatu: różnorodność opinii WIDEO PL

Aleś Dzianisau to współpracownik Biełsatu z Grodna. Jest również liderem punkowego zespołu Dzieciuki, i poprzez swoje piosenki stara się popularyzować inną od oficjalnej, sowieckiej wersję historii Białorusi.

WARTOŚCI BIEŁSATU:

 1. Wolność i niezależność wymiany myśli i poglądów
 2. Prawda rozumiana jako dążenie do poznania stanu faktycznego
 3. Równość wobec prawa i demokracja polityczna
 4. Prawo jednostki do wyboru drogi życiowej
 5. Wiara i wartości duchowe
 6. Niepodległość i suwerenność Białorusi
 7. Kultura i język Białorusi – w ojczyźnie i poza jej granicami
 8. Historia i europejskie korzenie Białorusi
 9. Tolerancja i poszanowanie praw mniejszości oraz szczególne tradycje Białorusi w tej dziedzinie
 10. Różnorodność opinii
 11. Postawy nonkonformistyczne i inicjatywa
 12. Budowanie więzi i solidarności społecznej

Zobacz także:

jb belsat.eu

Wiadomości