W USA trwa remont pomnika upamiętniającego bojowników o wolną Białoruś

Obelisk wzniesiono w latach 70. w mieście South River – znanym ośrodku białoruskiej emigracji w Stanach Zjednoczonych.

19 ЛІПЕНЯ 2019 ГОДА штат NEW JERSEY,SOUTH RIVER. SAINT EUPHROSYNIA BELARUSIAN CHURCH. Пачалася рэстаўрацыя помніка БЕЛАРУСКІМ ЗМАГАРАМ. ЗА ВОЛЬНУЮ БЕЛАРУСЬ усталяваным ў 1974 годзе. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ !!!!!

Opublikowany przez Vadzima Vasilyeu Piątek, 19 lipca 2019

Pierwsi Białorusini pojawili się w leżącym w stanie New Jersey miasteczku South River jeszcze pod koniec XIX wieku. W latach 50. stało się ono jednym z centrów białoruskiej emigracji powojennej. Osiedlili się tam m.in. znani działacze niepodległościowi i antykomunistyczni.

Białorusini zorganizowali tam centrum kulturalne i cały szereg organizacji społecznych. Zaczęto tam też wydawać białoruskie gazety i periodyki, założono parafię prawosławną. Na miejscowym cmentarzu spoczywają m.in. pisarze Jurka Wićbicz, Janka Zołak, Michaś Kawyl i Michaś Siadniou, językoznawca Janka Stankiewicz, pedagog Jauchim Kipiel, duchowni Stanisłau Kousz i Mikałaj Łapicki oraz politycy Radasłau Astrouski i Nikandar Miadziejka.

Pomnik upamiętniający bojowników o wolną Białoruś ustanowiono tam w 1974 roku. Przez lata uległ on znacznemu zniszczeniu. M.in. zaczęły odpadać elementy stylizowanego sztandaru w białoruskich biało-czerwono-białych barwach narodowych, na których umieszczono godło Pogoni.

O pracach restauracyjnych mających doprowadzić pomnik do dawnej świetności poinformował wczoraj białoruski działacz emigracyjny Wadzim Wasiljeu.

„Posadźcie tuje”. Łukaszenka po raz pierwszy w Kuropatach

МH, cez/belsat.eu

Wiadomości