W Szwajcarii odsłonią pomnik Kościuszki z podpisem po białorusku i niemiecku

O tym do kogo należy Kościuszko i o znaczeniu odsłonięcia jego pomnika w Solurze opowiedział Biełsatowi najwyższy rangą przedstawicieli dyplomatyczny Białorusi w Szwajcarii. Dzięki staraniom Pawła Macukiewicza udało się przezwyciężyć kontrowersje wokół napisu, który miał znaleźć się u stóp pomnika.

Z chargé d’affaires Białorusi w Szwajcarii Pawłem Macukiewiczem rozmawiała Tacciana Reut.

Białoruski dyplomata podkreślił w rozmowie, że Zjednoczenie Białorusinów w Szwajcarii działa autonomicznie.

– Oni wymyślają i propagują swoje idee autonomicznie od A do Z, a my im pomagamy w sytuacjach, kiedy do nas się zwracają. Pewne imprezy organizują razem z nami: „Białoruskie dyktando” najczęściej odbywa się w budynku ambasady. Tak było na początku września, odbył się też niewielki koncert.

21 października w szwajcarskiej Solurze zostanie odsłonięty pomnik Tadeusza Kościuszki z napisem po niemiecku i białorusku „Od Białoruskiego Zjednoczenia w Szwajcarii”. Fot. A. Sapieha.

„Polacy, Litwini i Białorusini są zgodni, że takie historyczne postaci jak Kościuszko – są częścią naszej wspólnej historii – podkreśla Macukiewicz.

Pomnik został ustanowiony 17 października – w sobotę 21 października nastąpi jego uroczyste odsłonięcie. Fot. A. Sapieha

 

– Mówimy o wspólnym dziedzictwie historycznym. Nie jest właściwe dzielenie go, czy niepozwalanie innym do uznawania go jako swojego. Kościuszko urodził się na terytorium, które obecnie nosi nazwę Republiki Białoruś – nie widzę w tym historycznym sporze wielkiego sensu – dodał.

Paweł Macukiewicz ostrożnie donosi się do konfliktu wokół odsłonięcia monumentu. Sytuację nazywa nieporozumieniem.

– Zaproszono polską stronę do udziału w imprezie, a ona wysunęła warunki, które dla organizatorów – białoruskiej diaspory w Szwajcarii okazały się być nie do zaakceptowania. Pomnik został ustanowiony w Solurze przez Białorusinów, są dwie strony, które muszą uzgodnić pewne kwestie techniczne i napis na cokole: władze miasta i białoruska diaspora – podkreśla Macukiewicz.

Chargé d’affaires Białorusi w Szwajcarii Paweł Macukiewicz – fot. T Reut.

 

„Sytuacja wymusza zainteresowanie historią – ludzie będą sami się dowiadywać”

Pojawienie się pomnika Kościuszki w Solurze Macukiewicz nazywa „ważnym wydarzeniem” i podkreśla, że obecnie w Szwajcarii znajdzie się ważny dla Białorusinów punkt, który będzie przyciągać białoruskich turystów i mieszkających tam Białorusinów.

Budynek białoruskiej ambasady w Szwajcarii – fot. T Reut

Macukiewicz informuje, że ambasada aktywnie poszukuje śladów białoruskości w Szwajcarii:

– Niewiele jest takich miejsc: był to np. grób Magdaleny Radziwiłł.

Jej prochy do Mińska sprowadził właśnie Aleś Sapieha.

– Białorusini chcą postrzegać Kościuszkę również jako białoruskiego bohatera. A jeżeli wszędzie jest on przedstawiany jako polski bohater, jak to właściwie ma miejsce – nie jest to do końca sprawiedliwe. Na Białorusi czci się jego pamięć. Może nie w takiej skali jak w Polsce, ale wszystko przyjdzie z czasem. Być może taka sytuacja wymusi zainteresowanie dziedzictwem historycznym i ludzie będą sami się dowiadywać.

Inicjatywa Alesia Sapiehy dotycząca ustanowienia pomnika Kościuszki przerodziła się w międzynarodowy konflikt na początku października.

Z początku na tabliczce pojawić się miał napis po białorusku „Tadeusz Kościuszko 1746/02/04 – 1817/10/15. Wybitnemu synowi Białorusi od wdzięcznych rodaków. Białoruskie Zjednoczenie w Szwajcarii.”

Jednak jak poinformował Sapieha, pod wpływem polskiego ambasadora w Bernie Jakuba Kumocha mer nie zgodził się na taką wersję. I zaproponował jedynie wariant po niemiecku „Ustanowiony przez Zjednoczenie Białorusinów w Szwajcarii w 2017 r.”

Polska strona proponowała jedynie ograniczenie się do imienia i nazwiska naczelnika powstania.

– Polska uznaje, że Tadeusz Kościuszko jest bohaterem zarówno Polski, jak i Litwy, Białorusi i Stanów Zjednoczonych, uniwersalnym bohaterem ludzkości, a nie wyłącznie „synem Białorusi” lub „polskim Generałem” – tak komentował spór wokół pomnika polski MSZ.

Tacciana Reut/jb belsat.eu

Wiadomości